Certifieringar

Vi är en seriös aktör på marknaden och är certifierade inom våra tjänster för att garantera att arbetet sköts på ett säkert och medvetet sätt som ger resultat med hög kvalitet.

Vi innehar bland annat följande certifieringar:

Säker vatteninstallation

Som auktoriserad VVS-installatör med Säker Vatten-certifiering har vi åtagit oss att följa branschreglerna för att förhindra riskerna för vattenskador, brännskador, förgiftning och legionellaspridning.

ISO 14001

Eftersom vi arbetar miljömedvetet strävar vi efter att göra minsta möjliga naturpåverkan. För att åstadkomma detta uppfyller vi de 55 skall-kraven som ISO 14001-certifieringen baseras på.

ISO 9001

För att certifierad med ISO 9001 måste 58 krav uppfyllas som går under några av följande principer:

  • Ständiga förbättringar
  • Medarbetarengagemang
  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Faktabaserade beslut