Ebbepark J02

Nybyggnation av kontorshotell i massiv träkonstruktion

Vi utför installationer för vatten, avlopp, värme och kyla.

Byggherre: Sankt Kors