Högfjällshotellet, Sälen

Installation av bergvärmeanläggning.

288kw värmepumpseffekt, toppeffekt 1000kw.