Kondensatorn

VS arbeten i samband med nybyggnation av Padelhall