KV Gamla Bro

VS arbeten i samband med ombyggnation av kontorslokaler samt installation av fjärrkylcentral med tillhörande kylsystem.