KV Sländan 5, Södertälje

Etapp 1

Nyproduktion av 431 st. lägenheter, komplett VS installation och värmepumpsanläggning med total effekt om ca 500kW.
Värmepumparna installeras som frånluftsvärmepumpar.

Etapp 2

Nyproduktion av 122 st. lägenheter, komplett VS installation och värmepumpsanläggning med okänt antal värmepumpar och effekt.
Värmepumparna installeras som frånluftsvärmepumpar.