Lavinen och Riddaren

Nybyggnad av 231 lägenheter, garage samt kontorslokaler i Berga centrum.

Vi utför installationer för vatten, avlopp & värme

Byggherre: Riksbyggen