Stolplyckan

Renovering av kulturhuset Stolplyckan,

190Lägenheter, storkök, trygghetsboende och LSS med lokaler för hemtjänsten samt daghem.

Utbyte av installationer för vatten, avlopp och värme samt utbyte av undercentraler

för Stolplyckan och Magistratshagen.

Byggherre: Stångåstaden