Svärtingeskolan

Nybyggnation av skola inklusive sporthall & storkök.

Komplett VS installation inklusive bergvärme