Vattenkannan, Norrköping

Etapp 1

Nyproduktion av 22 st. lägenheter, komplett VS installation.

Etapp 2

Nyproduktion av 22 st. lägenheter, komplett VS installation.

Etapp 3

Nyproduktion av 29 st. lägenheter, komplett VS installation.